Manifest van de Privacy Coalitie

Op naar het 'nieuwe normaal':
Een digitale samenleving zonder zorgen over privacy


Privacy Coalitie

Oproep aan de samenleving

Wat is de urgentie?

Nederland wil koploper zijn op het gebied van digitalisering. Dat is een mooie ambitie, maar met een keerzijde. Onze privacy staat steeds meer onder druk. Voor toegang tot talloze digitale platforms en diensten betalen we veelal met onze persoonlijke data. Het lijkt gratis, maar onbewust betalen we een hoge prijs.

Veel mensen realiseren zich nauwelijks hoeveel informatie ze uit handen geven. Steeds meer partijen monitoren ons online gedrag. Onze data worden gekoppeld en doorverkocht. Zo ontstaat een digitaal profiel op basis waarvan bedrijven en zelfs overheden beslissingen nemen. Deze hebben vaak grote impact op onze levens, zonder dat we daar zelf invloed op hebben. Ook bepaalt ons profiel welke informatie we wel en niet te zien krijgen, zodat we onbewust worden beïnvloed. De verstoorde machtsbalans tussen grote techbedrijven en de overheid tegenover het individu en de burger moet hersteld worden. Zonder ingrijpen neemt de polarisatie toe en zal dit tot schade leiden aan de democratie.

Die trend moeten we nu ombuigen. Omdat de digitalisering van de samenleving steeds sneller gaat en de afhankelijkheid steeds groter wordt, is nú het moment om zaken goed te regelen. Laat Nederland niet alleen vooroplopen met digitalisering, maar ook koploper zijn op het gebied van digitale privacy en een betere bescherming van iedereen.

Wat willen we veranderen?

Zowel op Europees als op nationaal niveau wordt gewerkt aan wetgeving om het ongebreideld gebruik van persoonlijke data aan banden te leggen. Maar met alleen regelgeving en toezicht gaan we het niet redden; de ontwikkelingen gaan zo snel dat we altijd achter de feiten blijven aanlopen. Er is een maatschappelijke verandering nodig. Het uitgangspunt moet zijn dat iedereen ook zelf over zijn eigen data moet kunnen beschikken, ongeacht door wie deze worden verwerkt. Het moet transparant zijn waarvoor onze data worden verzameld en wat ermee gebeurt. We moeten erop kunnen vertrouwen dat die niet onbewust voor andere doeleinden worden gebruikt – en zeker niet zonder onze expliciete toestemming worden benut, gekoppeld en doorverkocht. We moeten niet constant in de verleiding worden gebracht om meer data af te geven dan we eigenlijk willen en dan nodig is. Respect voor de privacy moet de norm zijn, ook in de digitale wereld.

Wat moet er gebeuren?

  • Er is een fundamentele herbezinning nodig. Deze start met het erkennen van het probleem en het nemen van verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven, organisaties en overheden om zich actief in te zetten voor digitale privacy. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door niet meer data te verzamelen dan strikt noodzakelijk is en bewust te kiezen voor digitale platforms en diensten die privacy als uitgangspunt hebben. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van businessmodellen die het massaal verzamelen van data van gebruikers als uitgangspunt hebben.
  • De Nederlandse ambitie om digitale koploper te worden, moet zich ook vertalen in wet- en regelgeving. Daarnaast is het taak van de overheid om bewustzijn te creëren, voorlichting te geven en een maatschappelijke dialoog aan te jagen. En door actief te stimuleren dat er voldoende digitale alternatieven zijn, zodat niemand ongewild zijn data uit handen hoeft te geven.
  • We vragen alle betrokken partijen in Nederland om hier werk van te maken. Door zelf verantwoordelijkheid te nemen, met ons mee te denken, maatschappelijk bewustzijn te creëren, privacy-vriendelijke alternatieven actief te ondersteunen en zo bij te dragen aan een betere digitale samenleving.

Over de Privacy Coalitie

De Privacy Coalitie bestaat uit een aantal initiatiefnemers en mede-ondertekenaars. De initiatiefnemers vinden dat er voor een gezondere digitale samenleving meer moet gebeuren dan strengere wetgeving. Er liggen duidelijk kansen. Zowel de politiek als de maatschappij kunnen een belangrijke rol vervullen. Vele organisaties en personen met een maatschappelijke functie hebben zich inmiddels achter het manifest geschaard. Dat zijn de mede-ondertekenaars.


De initiatiefnemers

Freedom Internet Anco Scholte ter Horst, CEO
Privacy First Vincent Böhre, Directeur
PublicRoam Paul Francissen, Oprichter
Quodari Paul Pennarts, CEO
Schluss Marie-José Hoefmans - CEO
Soverin Diana Krieger, CEO
STER Frank Volmer, Algemeen directeur


Mede-ondertekenaars

De lijst van mede-ondertekenaars wordt regelmatig uitgebreid.
Kandidaten kunnen zich nog aanmelden.

4MedBox Europe Rick Overkleeft, CEO
4LifeSupport Arthur Schreuder, Voorzitter
ArtOfado Peter Groothuis, Eigenaar
Bureau Digitale Zaken Kees Verhoeven, Eigenaar
Burgerrechtenvereniging Vrijbit Miek Wijnberg, Voorzitter
Consumentenbond Sandra Molenaar, Directeur
Dusk Network Jelle Pol, Founder
eLaw (Universiteit Leiden): Centrum voor Recht en Digitale Technologie Bart Custers, Hoogleraar Law & Data Science
Human Rights in Finance Simon Lelieveldt, Oprichter
IDnext platform Robert Garskamp, Oprichter
Patient Privacy Timothy Kieboom, Directeur
Platform Burgerrechten Tijmen Wisman, Voorzitter
Procolix Koen de Jonge, Business owner
Prowise Luuk Loeff, CLR director
PTH Groep Martin de Jong, CEO
Public Spaces Geert-Jan Bogaerts, Voorzitter
Qiy foundation Marcel van Galen, Oprichter
Retail Privacy Timothy Kieboom, Directeur
Rijksuniversiteit Groningen Mr.dr. Mathieu Paapst, Universitair docent IT-recht
SIDN Roelof Meijer, CEO
Scoor voor je Club Maarten Louman, Mede-oprichter
Sounds Of Change Lucas Dols, Oprichter
Stichting DECOZO Edwin Brugman, Voorzitter
Stichting Donateursbelangen Jordan van Bergen, Directeur-Bestuurder
Stichting Nuts Mark Weernink, Voorzitter
Speakup Florian Overkamp, Founder
Summitto Sascha Jafari, Co-founder
SURF Jet de Ranitz, Voorzitter
The Good Cloud Dennis Pennings, Co-founder
TU Delft - EU Horizon 2020 Water Mining Prof.dr. Patricia Osseweijer, Coordinator
UvA Prof. dr. Marc Salomon, Dean Amsterdam Business School
Voys Mark Vletter, Oprichter
Whitebox Systems Guido van ‘t Noordende, Oprichter
Zorgdoc Cees Schaap, Oprichter

Download hier de pdf versie van het manifest.
Download hier het persbericht over het aanbieden van het manifest aan de Tweede Kamer.
Voor logo's en andere bestanden: media files

Doneren

Voor de uitvoering van haar dagelijkse werkzaamheden is de Privacy Coalitie afhankelijk van vrijwillige bijdragen, giften en donaties. De Privacy Coalitie kan elke hulp door middel van kleine en grote donaties gebruiken. Eenmalig of structureel, alle bijdragen zijn welkom!

Wilt u als organisatie of privé persoon doneren? Neem dan contact met ons op via: contact@privacycoalitie.org

Contact

Wilt u meer weten of zich bij ons aansluiten? Neem contact met ons op: contact@privacycoalitie.org

twitter_icon quodari_icon Volg ons op Quodari